BRIS – ‘Vardagsskräcken’

Det finns tusentals barn i Sverige som lever med föräldrar som misshandlar dem såväl fysiskt som psykiskt. Ofta är det inte själva våldet som är värst utan de skuldkänslor och det självförakt som uppstår av att aldrig känna sig riktigt älskad och trygg. Bris är ett stöd för de här barnen när resten av samhället sviker. I denna kampanj har vi tagit hjälp av illustratören Jesper Waldersten för att uttrycka de känslor av skräck, otrygghet och underlägsenhet som många barn lever med varje dag.

This campaign was made during my time at Garbergs